• 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • joomla slider
  • 6
bootstrap carousel by WOWSlider.com v7.7

معرفی شرکت

شرکت با هدف فعالیت در خصوص شناسائی تکنولوژیهای نوین در زمینه راهداری و راهسازی و ساختمان سازی در کشور آلمان و معرفی و انتقال این تکنولوژیها به کشور جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید.

مدیر این شرکت که سابقه ای بیش از20 سال فعالیت درزمینه های فوق را در بخشهای دولتی و شرکتهای خصوصی در کشور جمهوری اسلامی ایران را دارد، و از سوئی یکی از مدیرانی است که در ورود برخی تکنولوژیهای نوین راهداری و راهسازی و اجرائی شدن آنها در ایران نقش موثری را بر عهده داشته است از قبیل آسفالتهای حفاظتی کم ضخامت (میکروسرفیسینگ و چیپ سیلینگ)،حفاظهای سنگ گیر (راک فال بریر)، حفاظهای کابلی، استفاده از بتن غلطکی در راهسازی، بازیافت سرد آسفالت، لکه گیری مکانیزه جاده ها و ورود ماشین مخصوص از کشور آلمان با نام تجاری بلوپچر (Blow-Patcher)، استفاده از ژئوگریدها، ژئوتکستایلها و ژئوکامپوزیتها در اجرای روسازیهای آسفالتی و دیوارهای حائل و تعریض جاده ها و سایر فعالیتهای مشابه در بخشهای دولتی و خصوصی.

و همچنین قصد دارد از تجربیات خود برای شناسائی و ورود سایر تکنولوژیها و ماشین آلات مرتبط با همکاری شرکتهای ایرانی اقدام نماید.

تماس با ما


info@mztrade.de

060742397714(49+)

Carl-Ulrich Str.1
63128 Dietzenbach